Cách thức tính và sử dụng
điểm VnPoint

1. Tải ứng dụng đối tác và đăng ký tài khoản
1
2
3
4
2. Đăng ký thành viên VnPoint
1
2
3
4
3. Sử dụng điểm VnPoint để thanh toán/mua hàng
1
2
3
4
4. Trải nghiệm mua sắm và tích điểm VnPoint
1
2
3
4
Điện thoại