Chuyên mục: Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng (P2)
Để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng (P2)

2,339 từ | 8′ đọc
Một trong những điều vô cùng quan trọng đối việc doanh nghiệp, đó là cần thường xuyên nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Bởi dịch vụ khách hàng quyết định đến “ăn nên làm ra” của doanh nghiệp. Đứng ở cương vị khác, bộ phận chăm sóc khách hàng chính đại diện cho bộ mặt của toàn doanh nghiệp. Bởi họ chính là người tiếp xúc thường xuyên và liên tục với khách hàng. Độ uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp đều chịu sự chi phối lớn của bộ phận này. 

Để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng (P1)
Để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng (P1)

976 từ | 5′ đọc.
Với đa số doanh nghiệp, có quy mô từ 10 nhân viên trở lên hiện nay, chắc hẳn các chủ doanh nghiệp đều hiểu được rằng hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp cần cực kỳ chú trọng vào quy trình chăm sóc khách hàng, đặc biệt với các ngành dịch vụ. Có thể nói, sự thành bại của doanh nghiệp trong tương lai chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Quy trình chăm sóc khách hàng.

Điện thoại